Inštitúcie

Oddelenie seizmológie na GFÚ SAV Bratislava

Slovenská akadémia vied

Karlova univerzita Praha


Zaujímavé geofyzikálne stránky

- stránka o numerickom modelovaní

Astronomické a geofyzikálne observatórium Modra-Piesok

Geofyzikálne observatórium Modra-Piesok - Schumannove rezonancie

Acoustics and Vibration Animations - Dan Russell, Kettering University