Lokálna sieť seizmických staníc východné Slovensko

   
V rámci vedecko-technického projektu Lokálna seizmická sieť východné Slovensko je v súčasnosti budovaná spracovateľská a analyzačná centrála siete v priestoroch Oddelenia fyziky Zeme. Centrála bude vybavená hardvérom a softvérom umožňujúcim online a offline komplexnú analýzu seizmických meraní z lokálnej siete i virtuálnej stredoeurópskej seizmickej siete. Centrála umožní výučbu observatórnej seizmológie na vynikajúcej medzinárodnej úrovni.


Informácie o sieti a staniciach
Blatné Remety Lesné Maškovce Piskorovce Podhoroď Veľká Tŕňa