Predmety bakalárskeho štúdia geofyziky

Tabuľka predmetov študijného programu geofyzika
Sylaby predmetov (.rtf)
Bakalársky študijný program fyzika

Výberové predmety Oddelenia fyziky Zeme

(kód predmetu  |  názov  |  odporúčaný rok/semester  |  forma výučby  |  kredity  |  hodnotenie počas semestra/skúška)

(odporúčané v 2. roku štúdia)

1-FYZ-470Úvod do fyziky Zeme2/ZP23  100/0
1-FYZ-475Mechanika kontinua a hydrodynamika (1)2/LP23100/0
 
(odporúčané v 3. roku štúdia)
 
1-FYZ-480Mechanika kontinua a hydrodynamika (2)3/ZP23100/0
2-FGF-131Analýza signálu (1)3/ZP2,C14100/0
2-FGF-157Fyzika strednej a vysokej atmosféry3/LP2320/80

19.10.2005