Hľadaj
 
    Geofyzikálne linky
 
    Študetská anketa
Štúdium
rozvrh
prednášky oddelenia v bakalárskom študijnom programe
témy bakalárskych prác
magisterský študijný program fyzika Zeme
doktorandský študijný program geofyzika
študijné materiály
história a absolventi odboru geofyzika
obhájené Bc., Mgr., RNDr. a PhD. práce

Výskum
IX. Slovenská geofyzikálna konferencia
Astronomické a geofyzikálne observatórium
Magnetické pole Zeme
   Magnetohydrodynamika
   Fyzika ionoféry a magnetosféry
Seizmológia
   Numerické modelovanie a fyzika zemetrasení -
   Monitorovanie a analýza zemetrasení
   Národná sieť seizmických staníc
   Lokálna seizmická sieť východné Slovensko