Zoznam pracovníkov

RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.

F1 160, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295469, e-mail: ondraskova