vedúci oddelenia:Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.F1 208+421 2 65429025
+421 2 60295179
učitelia:
Doc. RNDr. Jozef Brestenský, CSc.F1 162+421 2 60295673
Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD. F1 209+421 2 60295337
RNDr. Robert Kysel, PhD.F1 206+421 2 60295167
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD.F1 160+421 2 60295469
Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.F1 161  +421 2 60295328
vedeckí pracovníci:
RNDr. Andrej CipciarF1 205
Mgr. Martin Gális, PhD.F1 207+421 2 60295327
Mgr. Dávid Gregor, PhD.F1 204
Mgr. Miriam Kristeková, PhD.F1 209+421 2 60295337
interní doktorandi:
Mgr. Jaroslav ValovčanF1 205
externí doktorandi:
Mgr. Filip MichlikF1 205
Mgr. Aneta RichterováF1 204
Mgr. Svetlana StripajováF1 206