Zoznam pracovníkov

Mgr. Dávid Gregor, PhD.

F1 204, KAFZM FMFI UK

e-mail: david.gregor