Zoznam pracovníkov

Doc. Mgr. Jozef Kristek, PhD.

F1 160, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295327, e-mail: kristek