Zoznam pracovníkov

Mgr. Martin Gális, PhD.

F1 206, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295167, e-mail: mgalis