Zoznam pracovníkov

Mgr. Miriam Kristeková, PhD.

F1 204, KAFZM FMFI UK

e-mail: kristekova