Zoznam pracovníkov

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.

vedúci Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
a vedúci Oddelenia fyziky Zeme
funkčný profesor pre geofyziku
garant študijného smeru geofyzika

F1 208, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 65429025, e-mail: moczo

osobná stránka