Zoznam pracovníkov

RNDr. Róbert Kysel

F1 205, KAFZM FMFI UK

tel.: +421 2 60295665, e-mail: kysel