Rigorózne práce    
Kysel, R., 2014.   Seizmické ohrozenie územia Slovenska
Marsenić, A., 2010. An influence of a position of a critical level inside a horizontal layer to the rise of magnetic and thermally driven instabilities
Šoltis, T., 2008. Hydromagnetické nestability v podmienkach zemského jadra
Pažák, P., 2007. 3D optimálne presné schémy na simuláciu šírenia seizmických vĺn
Cipciar, A., 2001. Analýza údajov o zemetraseniach v seizmickej zdrojovej zóne Dobrá Voda