Bakalárske práce      
Badová, B., 2014. Simulácia voľného povrchu v metóde konečných diferencií prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc..
Bobuľská, D., 2014. Aplikovateľnosť metód relatívnej lokalizácie na ohniskovú zónu Malé Karpaty Mgr.
Miriam Kristekova, PhD.
Dufalová, A., 2014. Výskum ohniskovej zóny Malé Karpaty analýzou H/V pomeru seizmického šumu Mgr.
Miriam Kristekova, PhD.
a
doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Gregor, D., 2014. Physics of seismic wave propagation in poroelastic media prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Michlík, F., 2013. Adjungovaná tomografia seizmického pohybu v lokálnych povrchových štruktúrach doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Margočová, Z., 2012. Atmosférické výboje - blesky a sprajty doc. RNDr.
Sebastián Ševčík, CSc.
Richterová, A., 2012. 1D modelovanie nelineárnych efektov zemetrasení prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Stripajová, S., 2012. Anománe javy silných zemetrasení: Šírenie seizmických vĺn v povrchových štruktúrach s náhodne perturbovaným rozložením rýchlostí prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kubina, F., 2011. Numerický výpočet časov šírenia seizmických vĺn v 3D nehomogénnom prostredí a lokalizácia hyocentier zemetrasení prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Moravský, M., 2011. Reológia viskoplastického kontinua prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kovalčíková, K., 2010. Určenie faktora kvality seizmických P-vĺn na základe analýzy seizmogramov doc. Mgr.
Jozef Kristek, PhD.
Kubišová, L., 2009. Nelineárne lokálne efekty silných zemetrasení prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kekeňák, M., 2008. Anomalous effects of strong earthquakes prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Hromadová, L., 2007. The Dynamics of Earthquake Source prof. RNDr.
Peter Moczo, DrSc.
Kysel, R., 2007. Štruktúra, vývoj a procesy v zemskom plášti a metódy ich poznávania doc. RNDr.
Sebastián Ševčík, CSc.