Magisterský študijný program fyzika Zeme

Tabuľka predmetov študijného programu fyzika Zeme

Povinné predmety

(kód predmetu  |  názov  |  odporúčaný rok/semester  |  forma výuky  |  kredity  |  hodnotenie počas semestra/skúška)

2-FFZ-101Matematické metódy v geofyzike (1) 1/Z P2,C1 4 30/70
2-FFZ-103Fyzika vnútra terestriálnej planéty 1/Z P2 3 30/70
2-FFZ-104Fyzikálne polia a procesy v blízkom okolí Zeme 1/Z P3 4 30/70
2-FFZ-105Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (1) 1/Z P2,C1 3 100/0
2-FFZ-108Metódy numerickej matematiky (1) 1/Z P2,C1 4 40/60
2-FFZ-109Reológia 1/Z P3 4 30/70
2-FFZ-131Analýza signálu (1) 1/Z P2,C1 3 100/0
2-FFZ-102Matematické metódy v geofyzike (2) 1/L P2,C1 4 30/70
2-FFZ-110Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (1) 1/L P2,C1 4 30/70
2-FFZ-111Magnetické pole Zeme a planét 1/L P2,C1 4 30/70
2-FFZ-112Tiažové pole a tvar Zeme 1/L P2 3 30/70
2-FFZ-113Seminár z fyziky Zeme a planét 1/L S2 1 100/0
2-FFZ-106Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (2) 1/L P2,C1 3 100/0
2-FMK-108Metódy numerickej matematiky (2) 1/L P2,C1 4 40/60
2-FFZ-910Diplomová práca (1) 1/L D2 2 100/0
2-FFZ-107Meranie a spracovanie geofyzikálnych údajov (3) 1/L X2t 2 100/0
2-FFZ-210Seizmické vlny a fyzika zemetrasení (2) 2/Z P2 3 30/70
2-FFZ-202Fyzika ionosféry a magnetosféry 2/Z P2 3 30/70
2-FFZ-203Geodynamika 2/Z P2 3 30/70
2-FFZ-204Obrátené úlohy 2/Z P2 2 100/0
2-FFZ-920Diplomový seminár (1) 2/Z S1 1 100/0
2-FFZ-911Diplomová práca (2) 2/Z D4 4 100/0
2-FFZ-207Štruktúra Zeme 2/L P3 4 30/70
2-FFZ-208Fyzika planetárnych telies 2/L S1 1 100/0
2-FFZ-209Regionálny geofyzikálny model 2/L P1 1 100/0
2-FFZ-921Diplomový seminár (2) 2/L S1 1 100/0
2-FFZ-912Diplomová práca (3) 2/L D10 10 100/0
 
Povinne voliteľné predmety (povinný výber: 8 kreditov)
 
2-FFZ-132Asymptotické metódy (1) 1/Z P2 2 100/0
2-FFZ-134Magnetohydrodynamika 1/L P2 2 100/0
2-FFZ-135Numerické simulácie seizmických vlnových polí (1) 1/L P2 2 100/0
2-FFZ-232Fyzika seizmického zdroja 2/Z P2 2 100/0
2-FFZ-233Geofyzikálna hydrodynamika a konvekcia v plášti 2/Z P2 2 100/0
2-FFZ-238Teplota a tepelný tok v Zemi 2/L P2 2 100/0
 
Výberové predmety
 
2-FFZ-151Hydrodynamika (1) 1/Z P2 3 90/10
2-FFZ-133Počítačové metódy 1/Z P1,C1 3 90/10
2-FFZ-153Programovacie jazyky 1/Z P1,C1 3 90/10
2-FFZ-154Numerické metódy v dynamike kvapalín 1/L P2 3 90/10
2-FFZ-139Aktívna účasť na ŠVK (1) 1/L   4 100/0
2-FFZ-142Asymptotické metódy (2) 1/Z P2 3 90/10
2-FFZ-130Schumannove rezonancie 2/Z P2 3 90/10
2-FFZ-156Seizmológia silných pohybov a lok. efekty zemetr. 1/L P2 3 90/10
2-FFZ-136Šírenie elektromagnetických vĺn 1/L S2 3 90/10
2-FFZ-152Hydrodynamika (2) 1/L P2 3 90/10
2-FFZ-258Analýza seizmického ohrozenia 2/Z P2 3 90/10
2-FFZ-231Analýza signálu (2) 2/Z P2 3 90/10
2-FFZ-235Numerické metódy v geodynamike 2/Z P2 3 90/10
2-FFZ-236Numerické simulácie seizmických vlnových polí (2) 2/Z P2 3 90/10
2-FFZ-255Fraktály a chaos v geofyzike 1/L P2 3 90/10
2-FFZ-237Elektromagnetické sondovanie Zeme 2/L P2 3 90/10
2-FFZ-240Úvod do nukleárnej geofyziky 2/L P2 3 90/10
2-FFZ-239Aktívna účasť na ŠVK (2) 2/L   4 100/0
 
Predmety štátnej skúšky
 
2-FFZ-950Fyzika vnútra Zeme       
2-FFZ-951Fyzikálne polia a procesy v blízkom kozmickom priestore Zeme       
2-FFZ-952Teoretické metóody v geofyzike       
2-FFZ-990Obhajoba diplomovej práce       
13.2.2012